Istnieje tu jakakolwiek polska gildia po wschodniej stronie?
Jeżeli nie - czy są tu w ogóle ludzie skłonni do założenia takowej?