Raczej Polacy rozejdą się po międzynarodowych, rzadko Polskie gildie długą się utrzymują w całości :P